MAKINEN MODIFIKAZIOA. LAN EKIPOEN ALDAKETA SEGURUAK.

Enpresen bilakaerak makinetako edo erabilitako makinak egokitzeko aldaketa behar du maíz.

Aldaketak egitean, makinako jabea, makina erabat modifikatuz gero, fabrikatzailea bihur daiteke.

Kasu honetan makina jabea, segurtasun-baldintzak betetzeko arduraduna izango da eta 2006/42/CE makinen Zuzentarauak eskatzen dituenak, bai tekniko bai dokumentalak.

Nola baloratu modifikazio sustantzial bat den edo ez?

Zer bete behar kunplitu beharko ditu fabrikatzaileak?

Zer egin behar dut modifikazioa ez bada sustantziala?

Galdera guzti hauei erantzuteko, aldez aurretik beharrezkoa izango da aldaketaren edukiaren aurreko ebaluazioa egitea eta behar den bezala jokatzea.

Mantenua edo aldatutako lan ekipoko segurtasunaren eta aldaketen dokumentazio egokiaren hobekuntza kasu guztietan bermatu behar izango da.

image

BETEK-en modifikazioak baloratzen lagun dezakegu beti araudiak betez:

1215/97 Errege Dekretuko lan ekipo eta Direktiba 2006/42/CE makinei buruz.