Lantaldeen ikuskapenak adostasun-gradua Errege Dekretua 1215/97 ED -ari buruz ezagutzea baimentzen du. Adostasunik egotekotan, adostasun-txosten bat edukiko da. Ez adostasunik egotekotan, ez adostasunak eta planifikatzeko eragin zuzentzaileak esango dira. Ikuskapena eta beraren emaitza erantzun behar du artikulatzen naiz…

Lantaldeen ikuskapenak adostasun-gradua Errege Dekretua 1215/97 ED-ari buruz ezagutzea baimentzen du.

Adostasunik egotekotan, adostasun-txosten bat edukiko da.

Ez adostasunik egotekotan, ez adostasunak eta planifikatzeko eragin zuzentzaileak esango dira.

Ikuskapena eta beraren emaitza erantzun behar du artikulatzen naiz Errege Dekretu 1215/97 ED -eko 4

4 artikulua. Lan ekipo frogaketa

  1. Enpresariak beharrezko neurriak hartuko ditu zeinen segurtasuna bere instalazio-baldintzen mendean egon dadin lantalde haiek jasan dezatela hasierako frogaketa, bere instalazio atzean eta lehen aldiz, eta frogaketa berrira abiaraztea baino lehen leku berrian edo kokapenean muntaketa bakoitzaren ondoren, instalazio zuzena etataldeen funtzionamendu ona ziurtatzeko
  2. Enpresariak beharrezko neurriak hartuko dituegoera arriskutsuak sor ditzaketen hondatzeak eragitearekin eragin suszeptibilitatedunetara menderatutako lantalde haiek egon daitezela frogaketei eta, bere kasuan, aldian behingo izaerako probei lotuta, segurtasuneko eta osasuneko antolamenduetako eta aipaturiko hondatzeak garaiz erremediatzeko betetzea ziurtatzeko.
    Halaber, halako taldeen frogaketa gehigarriak egin behar izango dira salbuespenezko gertaerak, transformazio, istripuak bezala halako gertatzen diren aldi bakoitzean, fenomeno naturalak edo erabilerako luzatutako falta, segurtasunerako kaltegarriak diren ondorioak izan ditzaketenean.
  3. Pertsonal konpetenteak frogaketak egingo ditu.
  4. Frogaketen emaitzak dokumentatu behar izango dira eta esanera egon lan-agintaritzaren. Aipaturiko emaitzaktaldeen bizitza baliagarri guztian zehar mantendu behar izango dira.
    Lantaldeei lana ematen dietenean enpresatik kanpo azken frogaketaren errealizazioaren froga material batekin batera joan behar izango dute.
  5. Baldintzak eta lantaldeen frogaketen baldintzak estutuko dira aplikazioa zaien araudi espezifikoan jarritakoan.

Ikuskapen-irizpideak makina bakoitzari aplikatzeko modukoak izango dira, bere antiguedad-a kontuan hartuz. Jada zerbitzuan Errege-Dekretu honetako indarreko sarrera-datan dauden lantaldeen kasuan, aipatutako antolamenduen aplikazioak ez du behar izango neurri berak lantalde berriei aplikatutakoak baino hartzea nahitaez.