ATEX ZONEN SAILKAPENA

Atmosfera lehergarriko zona sailkatzea da lehen pausoa leherketaren arriskuaen ebaluazioan eta eskamentudun baliospena behar du gainerako instazioa baldintzapean ez jartzeko.

Luzapenean edo grabitatean gehiegizko zona-sailkapenak, baldintztzen du aparatuen markatzea eta lantokiaren opertibitatea

ZONA-SAILKAPENARI DAGOKION ARAUDIA.

Zona-sailkapena atmosfera lehergarriekiko erlazionatutako hainbat araudiko baldintza da.

  • ITC BT 29 Behe-tentsioko araudi elektroteknikoa.
  • APQ Produktu kimikoen biltegiratzerako Araudia
  • Leherketaren arriskuaren balioespenerako Makina Direktiba
  • Errege Dekretua 919/2006 gas-instalazioak
  • Errege Dekretua 681/2003 osasunaren babesa eta lantokian atmosfera    eztandagarrietatik ondorioztatutako arriskuetarako esposiziopeko langileen segurtasuna

NORK EGIN DEZAKE ZONEN SAILKAPENA?

Zona-sailkapena eskarmentudun teknikari batek sinatu behar du.