Makina-fabrikatzaileentzarako zerbitzuak

Makina-fabrikatzaileentzako aholkularitza

BETEKek, arlo honetan lan egiten du makinen eta lan ekipo fabrikanteei aholkatuz hurrengoko atal hauetan:

  • Diseinua
  • Fabrikazioa
  • Kontrola
  • Beronen produkturako zerikusia duen dokumentazioan

Aplikatu beharreko direktibak:

  • 2006/42/CE Makinen Direktiba
  • LVD 2014/35/UE Behe tentsioko Direktiba
  • CEM 2014/30/UE konpatibilitate Elektromagnetiko Direktiba
  • etab.